Kranslegging Pastor Veeger

Pastor VeegerTer nagedachtenis aan Pastor Veeger, de grondlegger van de Passiespelen, heeft de werkgroep Passiespelen op donderdag-avond 9 juni 2011 een krans gelegd op de grafsteen van de kleurrijke Pastor.

De dorpsherder van weleer overleed in 1972 op 82 jarige leeftijd en ligt prominent begraven op de voorste rij van het parochiele kerkhof van Hertme.

Op het lint staan de woorden "bedankt voor de passiespelen.